Nowa norma w dokumentach: e-faktury w przetargach

W zamówieniach publicznych będą obowiązywać elektroniczne faktury. Przyjęto projekt ustawy w tej sprawie.

Będą to faktury ustrukturyzowane (w ujednoliconym formacie), które będzie można automatycznie przetwarzać bez potrzeby ręcznego wpisywania czy przepisywania danych, tak jak w dokumentach PDF.

Rząd przyjął projekt przepisów, które przeniosą do polskiego prawa zapisy unijnej dyrektywy w sprawie e-faktur w zamówieniach publicznych. Obowiązek przyjmowania ustrukturyzowanych e-faktur na terenie wszystkich państw członkowskich przez zamawiających ma być realizowany od 27 listopada 2018 r. Do tego czasu na zamawiający zostaną objęci obowiązkiem przyjmowania faktur w formie elektronicznej. Natomiast w okresie kolejnych 2 lat przedsiębiorcy będą musieli wystawiać takie faktury w rozliczeniach w ramach zamówień publicznych. E-faktury będą musiały być zgodne z europejską normą. Umożliwi ona automatyczne przetwarzanie dokumentów.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przekonuje, że przedsiębiorcy skorzystają bowiem e-faktury przyspieszą płatności z urzędów dla wykonawców i tym samym zmniejszą zatory płatnicze. Wyłowią błędne i fałszywe dokumenty w obiegu oraz ograniczą koszty obsługi operacji fakturowania. Elektroniczne faktury to łatwiejsze archiwizowanie dokumentów i co ważne zmniejszenie kosztów operacyjnych, fakturowania i obsługi zamówień publicznych.

Jak zapewnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii „cele zmian to rozwijanie tzw. gospodarki cyfrowej, ograniczenie używania „papieru”, a także oszczędność czasu i pieniędzy dla przedsiębiorców i instytucji publicznych. Zmiany wynikają  z przepisów UE i wpisują się w realizację rządowego programu od papierowej do cyfrowej Polski.”

Ujednolicony model obsługi e-faktur w ramach zamówień publicznych to spore ułatwienie. Z jednej Platformy będą korzystać wszystkie urzędy w kraju, możliwe będzie zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz zminimalizowanie przeszkód w handlu.

Najpierw będzie obowiązywał okres przejściowy. Do 1 sierpnia 2019 r. urzędy nie będą miały obowiązku przyjmowania przez platformę faktur o wartości poniżej 30 tys.euro.