Nowa wersja Comarch ERP XL 2018.2.1

Miło nam poinformować, że udostępniona została nowa wersja Comarch ERP XL 2018.2.1. Najważniejsza zmiana to możliwość przetłumaczenia interfejsu na dowolny język w alfabecie łacińskim. Pozostałe zmiany dotyczą:

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15.06.2018r., która wchodzi w życie 1.10.2018r. dodana została możliwość oznaczenia geolokalizacji w systemie zgłoszeń SENT. Na formularzu wywozu dodano nowe pola dot.miejsca dostarczenia towarów: województwo, długość i szerokość geograficzną.

Możliwość dodania opcji kontroli, sprawdzania poprawności NIP przy wprowadzaniu kontrahenta.

Wprowadzenie dokumentu Prolongaty, który pozwala odzwierciedlić zgodę na przedłużenie terminu płatności lub rozbicie jej na raty.

Rozwój integracji z MS Outlook i Google Calendar w zakresie synchronizacji terminarzy oraz poprzez możliwość konwersji wiadomości z MS Outlook do zapytania ofertowego ZOS.

Anonimizacja danych na obiektach księgowych , czyli  usuwanie z systemu wszystkich danych osobowych zgodnie z zapisami rozporządzenia RODO.

w nowej wersji comarch erp xl 2018.2.1 zaktualizowane zostały schematy plików XML  dla deklaracji VAT-7(18) oraz VAT-7K(12) wg obowiązujących wzorów.

Dodano nowe filtry do przeterminowanych płatności na liście Rejestr VAT.

Udostępniona została funkcjonalności pozwalająca na prezentowanie interfejsu w języku obcym, w oparciu o definiowane przez Użytkownika tłumaczenia. Wyjątek w tym zakresie stanowi język angielski, dla którego stosowne tłumaczenia udostępniane są w standardzie.

Zmiany funkcjonalności pod kątem rozporządzenia RODO tj. zmiany w Rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych , Zmiany w wydrukach.

Migracja zgód pracowników i  czynności przetwarzania danych osobowych. Dodano nowe arkusze:

PracownicyZgody.xls, który pozwala zaimportować do bazy zgody udzielone przez pracowników. Z Comarch ERP XL HR do Comarch ERP XL jeśli bazy są zsynchronizowane.

CzynnościPDO.xls, który pozwala zaimportować do bazy listę czynności przetwarzania danych osobowych umieszczoną w dedykowanym rejestrze.

 

Masz jakieś pytania – skontaktuj się z Nami:

 

 

Nowa norma w dokumentach: e-faktury w przetargach

W zamówieniach publicznych będą obowiązywać elektroniczne faktury. Przyjęto projekt ustawy w tej sprawie.

Będą to faktury ustrukturyzowane (w ujednoliconym formacie), które będzie można automatycznie przetwarzać bez potrzeby ręcznego wpisywania czy przepisywania danych, tak jak w dokumentach PDF.

Rząd przyjął projekt przepisów, które przeniosą do polskiego prawa zapisy unijnej dyrektywy w sprawie e-faktur w zamówieniach publicznych. Obowiązek przyjmowania ustrukturyzowanych e-faktur na terenie wszystkich państw członkowskich przez zamawiających ma być realizowany od 27 listopada 2018 r. Do tego czasu na zamawiający zostaną objęci obowiązkiem przyjmowania faktur w formie elektronicznej. Natomiast w okresie kolejnych 2 lat przedsiębiorcy będą musieli wystawiać takie faktury w rozliczeniach w ramach zamówień publicznych. E-faktury będą musiały być zgodne z europejską normą. Umożliwi ona automatyczne przetwarzanie dokumentów.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przekonuje, że przedsiębiorcy skorzystają bowiem e-faktury przyspieszą płatności z urzędów dla wykonawców i tym samym zmniejszą zatory płatnicze. Wyłowią błędne i fałszywe dokumenty w obiegu oraz ograniczą koszty obsługi operacji fakturowania. Elektroniczne faktury to łatwiejsze archiwizowanie dokumentów i co ważne zmniejszenie kosztów operacyjnych, fakturowania i obsługi zamówień publicznych.

Jak zapewnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii „cele zmian to rozwijanie tzw. gospodarki cyfrowej, ograniczenie używania „papieru”, a także oszczędność czasu i pieniędzy dla przedsiębiorców i instytucji publicznych. Zmiany wynikają  z przepisów UE i wpisują się w realizację rządowego programu od papierowej do cyfrowej Polski.”

Ujednolicony model obsługi e-faktur w ramach zamówień publicznych to spore ułatwienie. Z jednej Platformy będą korzystać wszystkie urzędy w kraju, możliwe będzie zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz zminimalizowanie przeszkód w handlu.

Najpierw będzie obowiązywał okres przejściowy. Do 1 sierpnia 2019 r. urzędy nie będą miały obowiązku przyjmowania przez platformę faktur o wartości poniżej 30 tys.euro.

 

Pierwsza w Polsce stacja 5G ruszyła w Gliwicach

Orange Polska oraz firma Huawei po raz pierwszy prowadzą w Polsce miejskie testy standardu sieci mobilnej 5G. To jeden z efektów porozumienia ws. rozwoju technologii smart city, zawartego w połowie br. przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz Orange. Dotąd 5G było testowane tylko w warunkach laboratoryjnych.

„Sieć telekomunikacyjna piątej generacji (5G) to nowy standard przekazywania danych. Technologia ta zapewnia większą prędkość mobilnej wymiany danych niż stosowane do tej pory rozwiązania, pozwala też na podłączenie znacznie większej liczby urządzeń. Sieć 5G umożliwi działanie autonomicznych samochodów, inteligentnych sieci energetycznych czy też zarządzanie ruchem w miastach. Niezawodne, superszybkie połączenia umożliwią też dokonanie rewolucji technologicznej w wielu dziedzinach gospodarki” – tak twierdzą eksperci. Ta technologia ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy (Internet of Things – IoT), monitoringu medycznego online czy inteligentnych miast.

Sieć 5G przetestowano już w warunkach miejskich. Na razie tylko w Gliwicach gdzie postawiono pierwszą stację obsługującą technologię 5G. Z wykorzystaniem kanału 100 MHz udało się uzyskać prędkość przesyłu danych na poziomie 1,5 Gb/s. To wolniej niż w warunkach laboratoryjnych (1,8 Gb/s), ale dwa razy szybciej niż przy aktualnej technologii (4G), jak podaje Orange. Co więcej, to bezprzewodowe połączenie okazało się szybsze niż światłowodowe.

Dlaczego Gliwice? Wybór Górnego Śląska na miejsce testów związany jest z rozpoczętą w czerwcu współpracą z Orange Polska, w zakresie budowy tzw. Inteligentnego Miasta.

Technologia 5G już istnieje, dlatego ważne jest teraz żeby ją jak najszybciej wdrożyć w Polsce.  Powinien na tym korzystać zarówno biznes, jak i społeczeństwo. Sprawa jest pilna również z tego powodu, że zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej przynajmniej jedno duże miasto w każdym kraju członkowskim powinno być pokryte siecią 5G do 2020 r., a pięć lat później zasięg tej sieci ma być rozszerzony na wszystkie duże miasta i główne szlaki komunikacyjne.

Do 2025 r. sieć ma objąć wszystkie miasta i główne szlaki transportowe – tak informuje Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.