Cyberbezpieczeństwo - jak chronić dane w firmie

...

Cyberbezpieczeństwo - czym jest?

Cyberbezpieczeństwo to rodzaj zabezpieczenia firmowych zasobów informatycznych, chroniących sieć firmy, serwery, komputery, systemy teleinformatyczne oraz dane przed atakiem hackerskim, uszkodzeniem lub nieautoryzowanym dostępem. Mimo, iż w wielu firmach przywiązuje się coraz większą wagę do tematyki cyberbezpieczeństwa, to jak wynika z badań, prawie 50% przedsiębiorstw nie posiada odpowiednich rozwiązań dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Cyberbezpieczeństwo pozwala:

  • chronić dane – każda firma przetwarza cenne dane, które są niezbędne do jej funkcjonowania,,

  • wzmocnić zaufanie partnerów – np. świadomość wycieku danych klientów może bezpowrotnie  "nadszarpnąć" zaufanie do marki ,

  • uniknąć kosztów – naruszenie bezpieczeństwa może prowadzić do ogromnych kosztów zarówno w sensie finansowym, jak i reputacyjnym.

     

Ustalenie zasad bezpieczeństwa

Świadomość cyberzagrożeń powinna być powszechna w całej firmie. Cyfrowa rewolucja i powiązana z nią digitalizacja przedsiębiorstw staje się przecież coraz szybsza i zmienia się w zawrotnym tempie. Trzeba tu jednak pamiętać, że nowe technologie to nie tylko szanse, ale i zagrożenia. Stąd konieczne jest, by strategię cyberbezpieczeństwa firmy traktować jako priorytet. Osoby decyzyjne przy podejmowaniu każdej decyzji powinny zwracać uwagę na cyberbezpieczeństwo. Pamiętać należy o tym, zwłaszcza podczas wprowadzania nowości technologicznych i usprawniania procesów.

Jakie narzędzia należy stosować? Cyberbezpieczeństwo polega na wypracowywaniu strategii, implementowaniu rozwiązań i narzędzi, które zapewniają bezpieczeństwo w środowisku cyfrowym. Aby osiągnąć skuteczność, warto sięgnąć po: zabezpieczenia sieci (m.in.firewalle, oprogramowania antywirusowe, sieci VPN), szkolenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji, które mogą pomóc w rozpoznawaniu i unikaniu zagrożeń, zabezpieczenia komunikacji (szyfrowane połączenia, zabezpieczenia poczty e-mail), automatyczne, regularne kopie zapasowe danych. Z zasady im więcej metod bezpieczeństwa się korzysta, tym system ochrony skuteczniejszy.

 

Egzekwowanie strategii cyberbezpieczeństwa w firmie

By strategia w zakresie cyberbezpieczeństwa przynosiła skutki, konieczne jest monitorowanie i bieżące zarządzenie działaniami. Nadzorowanie i koordynowanie zmian jest równie ważne, co rozwiązania technologiczne wykorzystywane w systemach bezpieczeństwa.

Ważną zasada powinien być sprecyzowany, mierzalny, osiągalny i określony w czasie cel. Jeśli więc przykładowo strategia zakłada przeszkolenie pracowników z zakresu phishingu, to warto by było wyznaczyć osobę, która byłaby za to odpowiedzialna i pilnowała zamierzonego celu. Można jej przykładowo ustalić cel, by do określonej daty minimum 90% pracowników firmy zostało przeszkolonych.

Aktywna i zaawansowana strategia ochrony cyberprzestrzeni wymaga też ustalenia procedur reagowania na ataki cybernetyczne. Czas i sposób reakcji w przypadku tego typu sytuacji ma ogromne znaczenie. Strategia powinna również określać sposób naprawy potencjalnych szkód.  Należy pamiętać, że reakcja zaczyna się już wtedy gdy firma/dział odpowiedzialny za tego typu ataki/incydenty otrzymuje  informację/alert o zagrożeniu. Pracownicy odpowiedzialni za cyberaataki w firmie muszą sprawdzić czy zdarzenie spełnia kryteria incydentu, a następnie odizolować zainfekowane systemy i usunąć zagrożenie.Oceniają powagę, rozmiar ataku i ewentualnie przywracają kopie zapasową danych. 

 

Przykłady cyberataków:

Oprogramowanie wymuszające okup  - rodzaj złośliwego oprogramowania (malware), za pomocą którego atakujący grozi ofierze zablokowaniem dostępu do danych i systemów o krytycznym znaczeniu lub ich zniszczeniem, jeśli ta nie zapłaci okupu.

Smishing - jest to rodzaj phishingu za pośrednictwem wiadomości SMS z prośbą o potwierdzenie informacji lub dokonanie opłaty. Łatwo wzbudzają zaufanie użytkownika. Kliknięcie w zawarty w nich link może równać się przekazaniu hakerom numeru telefonu i innych danych osobowych, a nawet dostępu do konta bankowego.

Botnety - z botnetami mamy do czynienia, gdy wiele komputerów, normalnie znajdujących się w sieciach prywatnych, zostaje zainfekowanych wirusami i innymi postaciami złośliwego oprogramowania, np. wyświetlającego wiadomości wyskakujące lub spam.

Rozproszona odmowa usługi DDoS (Distributed Denial of Service) – ataki DDoS polegają na zalaniu serwerów bardzo dużą ilością informacji lub zadań z setek tysięcy komputerów z całego świata, w wyniku czego nie dają one rady z przetworzeniem tak dużej ilości informacji i ulegają awarii.

Atak siłowy (ang. brute-force) – najmniej wyrafinowany rodzaj zagrożenia. Opiera się on na niskim poziomie bezpieczeństwa haseł używanych przez pracowników danej firmy. Wykorzystując specjalne oprogramowanie, hakerzy generują i wypróbowują hasła do momentu znalezienia pasującego hasła .

 

Od czasu pierwszych ataków cybernetycznych w latach 70. XX wieku, cyberprzestępczość wciąż się rozwija, a wraz z postępem technologicznym coraz trudniej jest ją wykryć. Zrozumienie, czym jest i dlaczego cyberbezpieczeństwo jest ważne, to pierwszy krok do ochrony swojej firmy w cyfrowym świecie. Wdrożenie odpowiednich narzędzi i praktyk może znacznie zminimalizować ryzyko ataku i zagrożenia dla biznesu.