JPK – Nowy obowiązek Prawny

Wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy wszystkich firm w Polsce, zarówno dużych, średnich, małych jak i mikroprzedsiębiorstw.

Duże firmy udostępniają JPK Urzędom Skarbowym już od lipca 2016r. Od stycznia 2017r. średnie i małe firmy będą musiały co miesiąc przesyłać do urzędu skarbowego ewidencja zakupu i sprzedaży

PRZYGOTUJ SIĘ NA REWOLUCJE W KONTROLI PODATKOWEJ!

Od 1 lipca 2016r. weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej. Duże przedsiębiorstwa udostępniają Urzędom Skarbowym szczegółowe dane podatkowe, a za kilka miesięcy dołączą do nich także średnie firmy – ze strukturą ewidencja zakupu i sprzedaży VAT. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej – w ściśle określonym schemacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Na dostosowanie systemów informatycznych ustawodawca przewidział bardzo mało czasu. Przedsiębiorstwa objęte obowiązkiem raportowym powinny jak najszybciej rozpocząć prace związane z dostosowaniem systemów informatycznych do nowych przepisów prawa. Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie i usprawnienie kontroli polskich przedsiębiorstw, a także uszczelnienie systemu podatkowego.

Przez Jednolity Plik Kontrolny należy rozumieć zatem księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane na żądanie organu podatkowego

 

Kto podlega obowiązkowi sporządzania JPK?

Duże firmy od lipca 2016 r. już udostępniają Jednolity Plik Kontrolny Urzędom Skarbowym. Od stycznia 2017 r. średnie i małe firmy będą musiały co miesiąc obowiązkowo przesyłać do US struktury Ewidencji VAT, bez wezwania ze strony organów kontrolnych. Kolejny etap wdrożenia JPK planowany jest na lipiec 2018 r.

 

kiedy-jpk

Jakie Dane są przekazywane?

W marcu tego roku poznaliśmy finalną strukturę JPK. Plik podlegający kontroli, zapisany w formacie xml powinien zawierać następujące grupy danych: Księgi rachunkowe, Wyciągi bankowe, Magazyn, Ewidencja zakupów i sprzedaży Vat, Faktury VAT, Ewidencje przychodów, Podatkowa Księga Przychodów i rozchodów

Każda z nich obejmuje także dane identyfikacyjne płatnika, system księgowy oraz producenta oprogramowania, z pomocą którego JPK został wygenerowany. Struktura danych oczekiwana w plikach jest ogromnie szczegółowa. W wielu wypadkach wykraczająca mocno poza obszary, jakie aktualnie firmy przechowują w swoich systemach.

 

jednolity-plik-kontrolny-kiedy

 

Jakie kary grożą za niedostarczenie JPK?

Podstawową sankcją za nieprzedłożenie danych w formacie JPK może być nałożenie na dany podmiot kary porządkowej, której maksymalna wysokość w 2016 r. wynosi 2.800 zł. To Kara za bezzasadne odmówienie okazania lub nie przedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach.

Innym rodzajem sankcji w zakresie JPK może być sankcja nakładana na osobę odpowiedzialną w firmie za raportowanie w formie JPK, a nie na firmę. Jest to kara grzywny, która uzależniona jest od sytuacji materialnej osoby karanej – na tej podstawie ustala się wysokość i liczbę tzw. stawek dziennych, a jej maksymalna wysokość w 2016 r. wynosi 17.758.080 zł. (max 720 stawek dziennych). Jest to kara grzywny za udaremnienie lub utrudnienie wykonania czynności służbowej, w szczególności nie okazanie księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej lub zniszczenie, uszkodzenie, uczynienie bezużyteczną, ukrycie lub usunięcie księgi lub innego dokumentu

Przewidziane kary są znaczące. Jednak zdecydowanie zbyt krótki czas jaki Ministerstwo dało przedsiębiorstwom na wdrożenie nowego obowiązku raportowego. Nie zmienia to jednak faktu, że przedsiębiorstwa i inne organizacje podlegające obowiązkowi przygotowania JPK powinny niezwłocznie rozpocząć prace w zakresie wdrożenia narzędzi pozwalających wygenerować JPK.

 

Źródło: http://www.mf.gov.pl