Nowa wersja DMS 2018.0 już dostępna

Udostępniona została nowa wersja Comarch DMS 2018.0, w której wprowadzone zostało wiele nowych funkcjonalności.

Dodana została nie tylko możliwość równoległej akceptacji dokumentu, w przypadku gdy dokument w etapie ma podlegać równoległemu zatwierdzaniu, przez więcej niż jedną osobę, ale także daje możliwość zatwierdzania dokumentów pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym bezpośrednio w aplikacji Comarch DMS, co skutkuje odpowiednim oznaczeniem dokumentu również po stronie Comarch ERP XL.

Zmiany dotyczą również:

  • Możliwości równoległej akceptacji dokumentu.
  • Obsługi zatwierdzania dokumentów pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
  • Wprowadzenia przenoszenia elementów z kontrolki tabelarycznej do formatki „Dokumenty ERP XL”.
  • Dodania dostępu do podglądu dokumentów nieaktywnych przez operatorów, którzy nie brali udziału w przekazaniu dokumentu.
  • Wprowadzenia prezentacji informacji z ostatniego aktywnego etapu.
  • Możliwości ustawienia logo firmy.
  • Dodania wydruku szczegółów dokumentu.
  • Umożliwienia generowania dokumentu z poziomu formatki „Dokumenty ERP XL” bez opisu analitycznego.
  • Wprowadzenia możliwości ukrycia informacji procesowych na liście dokumentów w aplikacji web.
  • Dodania opcji przechowywania informacji o historii powiązania dokumentu Comarch DMS z dokumentem w Comarch ERP XL nawet po ich odwiązaniu.